Tävlingsinbjudan

TÄVLINGSINBJUDAN

Fin5-orienteringsveckan i Seinäjoki-Lappo 15–20.7.2018

Tävlingsdagar och tidtabell (i samband med orienteringsveckan arrangeras också tävlingar i student-VM)

Söndag 15.7.2018 Virpimäki

 • 1:a deltävlingen. Medeldistans. Första start kl. 14.00.

Måndag 16.7.2018 Virpimäki

 • 2:a deltävlingen. Långdistans (på grenreglernas nedre gräns). Första start kl. 11.00.
 • Prisutdelning: Deltävling 1 och 2. Vid centralidrottsplanen i Lappo kl. 18.00.

Tisdag 17.7.2018 Törnävä, Seinäjoki

 • Fin5-orienteringsveckans vilodag
 • Motionsorientering, sprint, kl. 17.30 – 19.30

Onsdag 18.7.2018 Virpimäki

 • 3:e deltävlingen. Medeldistans. Första start kl. 14.00.

Torsdag 19.7.2018 Lakeudenpuisto, Seinäjoki

 • 4:e deltävlingen (sprint). Första start kl. 13.00.
 • Prisutdelning: Deltävling 3 och 4. Seinäjoki Sport&Simhallen (Uimahalli-Urheilutalo) kl. 16.30  (tidigare: Vid Seinäjoki torg kl. 18.00)

Fredag 20.7.2018 Virpimäki

 • 5:e deltävlingen. Långdistans (på grenreglernas nedre gräns). Första start kl. 9.00.
 • Prisutdelning: Vid TC efter att resultaten är färdiga.

Fin5-orienteringsveckan arrangeras veckan före Svenska orienteringsveckan O-ringen 2018, som börjar på söndag 22.7.2018 i Örnsköldsvik. Detta ger en utmärkt möjlighet att delta i båda orienteringsveckorna!

Tävlingsregler

I tävlingarna följs det Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Finska Orienteringsförbundets (SSL) tävlingsregler och arrangörens instruktioner.

Tävlingsarrangör

Idrottsföreningarna Lapuan Virkiä och Rasti-Jussit.

Tävlingsterräng

Alla skogsorienteringsdeltävlingar arrangeras från samma TC i Virpimäki vid gränsen mellan Seinäjoki och Lappo i närheten av riksväg 19. Sprinttävlingen arrangeras i Seinäjoki centrum i parken Lakeudenpuisto. Under orienteringsveckans vilodag arrangeras en motionsorienteringssprint vid Törnävä i Seinäjoki.

Terrängen i Virpimäki är lättframkomlig med rikligt berg i dagen och den erbjuder mycket krävande orienteringsutmaningar. För uppdateringen av orienteringskartorna ansvarar Timo Joensuu och för uppdateringen av sprintkartan ansvarar Kimmo Viertola.

Tävlings- och träningsförbud

Alla tävlingsterränger är i tävlings- och träningsförbud. Noggrannare information om förbuden hittas i Finska Orienteringsförbundets kartregister.

Anmälan och deltagaravgifter

Deltagaravgiften betalas i samband med anmälan via IRMA-tjänsten. Om man anmäler sig via anmälningsformuläret, betalas anmälningsavgiften enligt anvisningarna i orderbekräftelsen.
Kontoinformation för betalningar: IBAN FI20 4747 0010 0763 05 och BIC/SWIFT: POPFFI22. Deltagaren betalar själv eventuella bankavgifter. Deltagaravgifterna bestäms enligt betalningsdag enligt följande:

Anmälningströsklar och deltagaravgifter

Motionsorienteringen på vilodagen (sprint) vid Törnävä 10 €. Avgiften betalas på plats.

Annullering av anmälan och byte av tävlingsklass

Om tävlaren annullerar sitt deltagande senast 31.5.2018, kan deltagaravgiften krediteras tillbaka, men det debiteras en hanteringsavgift på 5 €/dag. Om deltagaravgiften är mindre än 30 € debiteras det hanteringsavgifter för en dag, alltså 5 €.

Om tävlaren annullerar sitt deltagande efter 31.5.2018 krävs det ett läkarintyg eller annan skriftlig motivering för att deltagaravgifter skall kunna betalas tillbaka till tävlaren. Arrangörerna behåller rättigheten att behålla hälften av deltagaravgiften som ersättning för kostnader annulleringen orsakat.

Byte av tävlingsklass är möjligt fram till 31.5.2018. Efter det debiteras en hanteringsavgift på 5 € för bytet.

All information och kontaktuppgifter för anmälningar, deltagaravgifter och byte av tävlingsklass hittas på hemsidan.

Emit-stämpling

Alla klasser använder Emit-stämpling. I samband med anmälningen måste man anmäla sitt Emit-nummer. Om inget Emit-nummer anmäls, reserverar arrangören ett hyreskort till priset 15 €/vecka elller 5 €/dag.

Det är möjligt att hyra Emit-kort från tävlingsinfo till priset 15 €/vecka eller 5 €/dag. För ett oreturnerat Emit-kort debiteras 85 €.

Byte av Emit-kort (nummer) är kostnadsfritt fram till 1.7.2018. Efter det debiteras en hanteringsavgift på 3 €.

GPS-tracking

H/D16-21E -klassernas tävlanden skall förbereda sig för att bära GPS-utrustning i alla deltävlingar.

Klasser och banlängder

Medeldistansens och sprintens banlägder enligt Finska Orienteringsförbundets regler. Långdistanserna på grenreglernas nedre gräns.

Herrklasser:

H21E, H21A, H21AL, H35A, H35AL, H40A, H40AL, H45A, H45AL, H50A, H50AL, H55A, H55AL, H60A, H60AL, H65A, H65AL, H70A, H70AL, H75, H80, H85, H90, H20E, H20A, H18E, H18A, H16E, H16A, H14A, H13A, H13-14B, H12TR, H12, H10RR, H9RR ja H8RR

Damklasser:

D21E, D21A, D21AL, D35A, D35AL, D40A, D40AL, D45A, D45AL, D50A, D50AL, D55A, D55AL, D60A, D60AL, D65, D70, D75, D80, D85, D20E, D20A, D18E, D18A, D16E, D16A, D14A, D13A, D13-14B, D12TR, D12, D10RR, D9RR ja D8RR.

Observera: AL = A Lyhyt = A Kort. I klasserna H21AL-H70AL och D21AL-D60AL får man fritt välja starttid inom de tidsgränser arrangören anmält. Så här är det t.ex. möjligt att följa barnen till start.

Totalresultat

Till totalresultaten räknas med de bästa fyra tävlingsresultaten så att tre av de första fyra tävlingarna räknas med och den sista deltävlingen är obligatorisk för alla. Sluttiderna för varje deltävling poängsätts så att vinnaren i varje tävling får 1000 poäng och alla andras poäng räknas med formeln 1000 x vinnarens resultat / eget resultat.

I klasserna H/D16 – H90/D85 (inte AL-klasserna) ordnas det jaktstart i sista deltävlingen. Poängskillanderna från de tre bästa deltävlingarna räknas om inför jaktstarten till tidsskillnader i proportion till den uppskattade vinnartiden för jaktstarten.  I jaktstartsklasserna bestäms totalresultaten från målgångsordningen i jaktstarten.

Diskvalificering, avbrytning och att inte starta i en deltävling ger noll poäng som resultat, vilket inte hindrar en från att delta i jaktstarten.

Tävlingscentralerna

Alla skogsorienteringstävlingar ordnas från samma tävlingscentral i Virpimäki på gränsen mellan Seinäjoki och Lappo intill riksväg 19. Sprinttävlingen arrangeras i Seinäjoki centrum i parken Lakeudenpuisto. Tisdagens motionsorientering arrangeras i Törnävä i Seinäjoki.

Evenemangcenter och övernattning

Evenemangcentret och övernattningscentret är vid Lappo skolcenter. I närheten finns bl.a. simhall, idrottshall och centralidrottsplanen. I övernattningscentret  erbjuds plats för husvagnar, husbilar och tält. Det erbjuds även golvövernattning i skolbyggnaderna vid övernattningscentret.

Mer information om boende och övernattningsmöjligheter hittas på orienteringsveckans hemsida 2018.fin5.fi.

Barnvakt

I tävlingscentralerna erbjuds även barnvakt, s.k. Muksula, där professionella barnskötare tar hand om barnen när föräldrarna orienterar. Priset per dag är 10 €/barn om man anmäler på förhand. I priset ingår saft och frukt till mellanmål .

Man kan anmäla sina barn via anmälningsformuläret på sidan http://www.virkia.org/fin5/index_en.html. I anmälningsformuläret måste man anmäla barnets namn, ålder, vilka dagar barnvakt behövs, eventuella allergier, målsmans namn och telefonnummer. Vid anmälan på plats är priset 14 €/dag. Barn tas emot endast om resurserna är tillräckliga.

Träningsmöjligheter

Det finns gott om terränger i närområdet för träning. Mer information om olika alternativ fås av Juha Nivukoski.

Vägvisning

Vägvisning till skogsorienterinsdeltävlingarna från riksväg 19 cirka 12 km från Seinäjoki mot Lappo. Tävlingscentralens adress är Uitonloukontie.

Vägvisning till sprinten och till motionsorienteringen från korsningen mellan väg 67 och Vaasantie i Seinäjoki.

Tävlingskartor

Tävlingskartorna (deltävlingarna 1, 2, 3, och 5) är tryckta 6/2018 och har skalan 1:7500 eller 1:10 000. Ekvidistans 2,5 m. Kartstorlek A3 eller A4. Kartorna är packade i skyddsplast. Noggrannare information hittas i tävlingsdirektiven. Klasserna H/D45 och äldre använder skalan 1:7500.

Sprintens (deltävling 4) tävlingskarta har skalan 1:4000 och ekvidistansen 2 m.

Start

Alla starter är högst 2 km från TC. Noggrannare sträckor till start hittas i tävlingsdirektiven. I första deltävlingen 15.7 sker första start kl. 14.

Deltagarval till klasserna H/D21E

Arrangören behåller rättigheten att begränsa mängden deltagare i klasserna H21E och D21E.  Tävlare som lämnar utanför flyttas till klassen H/D21A. Som valkriterier används IOF World Ranking och för finländare online-rankingens ställning 1.6.2018 om tävlaren inte har några poäng i IOF World Ranking.

Öppna klasser

Motionsklasserna har ändrat namn till öppna klasser. Det finns varje dag sju olika banalternativ:

A lång, A kort, B lång, B kort, C ultra (trail running), C lång, C kort, Familje-RR och Skärmskoj.

Det rekommenderas att man anmäler sig på förhand till de öppna klasserna, men det går även att anmäla sig under orienteringsveckan i TC. Förhandsanmälning till hela veckan senast 1.7.2018 via formuläret (direkt länk: http://www.virkia.org/fin5/index_en.html) på hemsidan 2018.fin5.fi eller via IRMA. Familje-RR har samma deltagaravgifer som under 14-åringar.

Skärmskoj

Skärmskoj är en orienteringsbana som är riktad åt barn och har små uppgifter vid varje kontroll. Varje tävlingsdag finns en ny cirka 0,5 km lång bana. Man anmäler sig till Skärmskoj vid barnpassningen (Muksula). Alla deltagare får pris.

Pris

i klasserna H/D21E belönas de sex första i totalresultaten med träningsstipendier:

 1. 2000 €
 2. 1300 €
 3. 700 €
 4. 500 €
 5. 300 €
 6. 200 €

I de andra tävlingsklasserna belönas de bästa med produktpriser enligt totalresultaten. Dessutom belönas vinnaren i varje klass i de fyra första deltävlingarna. Platsen för prisutdelningarna och mängden belönade anmäls i tävlingsdirektiven. Det lottas ut priser bland deltagarna i de öppna klasserna.

Parkering och transport

Parkeringsplatserna finns vid Virpimäki 0,1 – 2,0 km från TC. Vägvisningarna och dirigeringen måste följas.

Parkeringsavgift för personbilar och husbilar 35 €/vecka eller 10 €/dag. Parkeringsbiljetter säljs i tävlingsinfon och biljetten måste vara synlig när man lämnar parkeringsplatsen. Parkeringsbiljetten kan också köpas på förhand på nätet via sidan http://www.virkia.org/fin5/index_en.html. Man får inte övernatta på parkeringsområdet. Parkering är tillåten endast på P-områden utmärkta av arrangörerna. Parkering för barnfamiljer ordnas i mån av möjligheter närmare TC.

Sprintens parkering ordnas vid Seinäjoki-Areena, isidrottscentret och vid simhallen. Parkeringen för motionsorienteringen på vilodagen ordnas vid sandplanen vid Törnävä.

Det ordnas busstransport från Lappo och Seinäjoki till tävlingscentret. Anmälan kan göras på nätet via sidan http://www.virkia.org/fin5/index_en.html. Biljettpriserna är 20 €/vecka eller 5 €/dag. Under 5 år gamla åker gratis.

Enkelbiljetter till bussarna säljs vid tävlingscentralernas info och vid bussarnas startplats vid evenemangcentret om det finns plats i bussarna (de som har köpt biljett på förhand har förtur). Biljettpriser 10 €/dag eller 6 €/riktning.

Noggrannare information om busstransport publiceras på hemsidan 2018.fin5.fi under våren 2018.

Ansvariga arrangörer

Organisationskommiténs orförande:

Pekka Himanka, tel. 050 5706 291

Tävlingsledare:

Mauno Näsi, tel. 040 7748 770

Ilpo Pajula, tel. 0400 264 242

Informatör:

Teemu Majasaari, tel. 0400 761 503

Banläggare:

Pertti Luuri

Juha Nivukoski

Jussi Pasanen (sprint)

Tävlingsövervakare:

Tapani Koskela, SSL (TA)

Bankontrollanter:

Banor för vuxna: Arto Puro-Aho, Ylistaron Kilpa-Veljet.

Barnbanor: Tapio Karppi, Laihian Luja.

Sprint: Jarmo Puttonen, Vaajakosken Terä

Tävlingskansli:

E-post: fin5.2018@gmail.com

Välkommen!